buddy

wat doet u als buddy?

 • de verkoopbuddy is een bewoner van het appartementencomplex waar meerdere appartementen te koop staan
 • de buddy wordt benaderd door geïnteresseerde koper(s) en verzorgt een ronde in het appartementencomplex langs te koop staande appartementen
 • de buddy is goed op de hoogte van de omgeving, het woongenot en de Vereniging van Eigenaars en kan de koper(s) hier uitgebreid over informeren

 

de buddy..

 • wordt begeleid door buddy service appartementenbeheer
 • verzorgt terugkoppeling en evaluatie na elke bezichtiging
 • speelt technische en juridische vragen door naar makelaar of verkoper(s)
 • speelt geen rol in de verkoopgesprekken
 • geeft extra aandacht aan leegstaande appartementen in overleg met buddy service appartementenbeheer
 • ontvangt na elk verkocht appartement een beloning

de buddy is gemotiveerd om:

 • nieuwe buren te ontmoeten
 • als gastheer of gastvrouw te fungeren
 • iets te vertellen over de leefomgeving
 • indien mogelijk zijn eigen appartement te laten zien
 • een bijdrage te leveren aan de verkopen in het eigen appartementencomplex
 • regelmatig wat extra te verdienen

 

 

 

Kortom:

de buddy verzorgt de eerste bezichtigingsronde waarna de makelaar of de verkoper
het contact overneemt.